LAMPA 2020: Ko COVID-19 ir ļāvis atklāt par rūpēm ģimenē Latvijā?

Saglabāt
Dalīties

Konferences

3. septembris, 2020

Par raidījumu

COVID-19 izraisītā krīzē piespiež mūs pārskatīt savus līdzšinējos paradumus, un sākt piekopt jaunas prakses. Tās bieži ir saistītas ar atbildību un rūpēm pret tuviniekiem, grūtībās nonākušajiem vai tiem, kuru risks inficēties ir augstāks. Šī brīža krīze ir pārbaudījums ne vien tā sauktajām “formālajām rūpēm” veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sistēmā. Tā ir pārbaudījums arī katrā ģimenē īstenotajām neformālajām rūpēm, kuras nebūt nav “dabiskas”, “automātiskas” vai pieejamas neierobežotā apjomā. Latvijas ģimenēs nepieciešamība pēc šīm neformālajām rūpēm var būt atšķirīga, taču arī ģimenē atbildība īstenot un iespēja saņemt rūpes katram ģimenes loceklim atšķiras.

Šī gada pavasarī Latvijas Universitātes antropoloģijas studenti veica pētījumu, attālināti intervējot cilvēkus par viņu rūpju praksēm pandēmijas striktāko ierobežojumu laikā. Pētījums rāda, ka rūpēšanās prakses tieši ietekmē ģimenes locekļa vecums, dzimums un sociālais statuss, kas paver durvis uz daudziem jautājumiem. Ar kādu aprūpi ģimenē Latvijā varam rēķināties krīzes laikā? Kam tiek uzlikts lielākais rūpju slogs? Kādi resursi vajadzīgi, lai rūpētos? Kuras attiecības krīzes laikā uzlabojas, bet kuras pasliktinās? Kas ir pamatā ciešām rūpēm ģimenē un ārpusģimenes solidaritātei? Atbildes uz šiem jautājumiem sarunā meklēs psihoterapeits, Labklājības ministrijas, kustības #paliec mājās un NVO Marta pārstāvji.

Rīko:
Latvijas Antropologu biedrība

Sadarbībā ar:
Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju nodaļa
Latvijas Zinātnes padome

Vada:
Aivita Putniņa, LU asociētā profesore un vadošā pētniece

Piedalās:
Iluta Lāce, Biedrības "Centrs MARTA" vadītāja
Baiba Pumpiņa, Psihoterapeite, Supervizore
Ilze Jankovska, Brīvprātīgo kustības #paliecmājās pārstāve
Rita Paršova, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte
Alise Švandere, Latvijas Universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas studente

Tev varētu patikt