7.4

Bille

Dzīvi apliecinošs stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās.

U
103min
LV