Andis Rinkevics. Tiesību aizsardzības iestādes ir vislielākais latentās noziedzības ražotājs

Saglabāt
Dalīties

Raidījums

2020

Par raidījumu
Kas un kad varēs dzīvot drošākā vidē? Kā sabiedrības informēšana par konkrētu risku dažkārt var nodarīt tai kaitējumu? Kas ir "sabiedriskās kārtības uzturēšana interneta vidē"? Par to šodienas DIENA PĒC | DROŠĪBA autors Edmunds Visendorfs ļoti atklātā un pragmatiskā sarunā ar Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevicu. Runāsim arī par to, kas notiek, ja sabiedrībā nav drošības sajūtas, un kā tā veidojas, būs praktiski un vērtīgi padomi ikdienas drošībai, kā arī vienkāršs, bet efektīvs un katram paveicams darbiņš mūsu visu kolektīvās aizsardzības veicināšanā.

00:00 - Ievads
00:27 - Atšķirīgā izglītība un skatpunkts uz policijas problēmām
02:33 - Tiesībsargājošās iestādes un latentā noziedzība
04:29 - Latvija uz Eiropas fona noziegumu novēršanas jomā
06:53 - Labās prakses pārņemšanas problēmas
08:48 - Prevencijas rezultāti nav ātri
10:52 - Vardarbības ģimenēs un tās prevencija
12:53 - Aktuālie noziegumi un kā tie maninās
15:56 - FIB pateicība Latvijas kolēģiem un "mājasdarbi"
17:42 - Sabiedriskās kārtības uzturēšana interneta vidē
18:43 - Kas nepieciešams, lai noziegumu prevencijas būtu vairāk?
23:00 - Paradigmas maiņa un mediju ietekme
24:47 - Vienkārši ieteikumi drošai vasarai