LAMPA 2024: Vai iekļaujošais dizains var pasargāt no sociālās atstumtības un vientulības? (EN)

Saglabāt
Dalīties

Notikums

6. jūlijs, 2024

Par raidījumu

Vientulībai ir dažādas izpausmes, tomēr ar to saistītie izaicinājumi ir kopīgi gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm. Ilgstoša vientulība var pasliktināt dzīves kvalitāti un kādu var pat pamudināt aiziet no šīs dzīves. Tā ir visas sabiedrības problēma, tāpēc risinājums jāmeklē kopīgi. Sarunā ar nozares speciālistiem, politikas veidotājiem un cilvēkiem, kam ir reāla pieredze ar vientulību saistītu jautājumu risināšanā, meklēsim atbildi uz jautājumu – kā izskaust vientulību?

Sociālā atstumtība un vientulība visvairāk ietekmē tos, kuri aktīvi neiesaistās sociālajā dzīvē. Ierasti tie ir vecāka gadagājuma ļaudis un cilvēki ar invaliditāti. Iekļaujošais dizains spēj daudzējādā ziņā uzlabot šo līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Funkcionalitāte ir redzamākā daļa, taču priekšrocību tam ir daudz vairāk.

Aicinām piedalīties sarunā par to, kā iekļaujošais dizains var aizsākt pozitīvas pārmaiņas, vairot empātiju, atbalstīt daudzveidību un veidot spēcīgu, saliedētu sabiedrību. Šī paneļdiskusija ir daļa no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu debašu stafetes, ko organizē Ziemeļvalstu Ministru padome un Dānijas domnīca Mandag Morgen. Stafetes mērķis ir tematiski savienot festivālu LAMPA ar līdzīgiem festivāliem Ziemeļvalstīs un pārējās Baltijas valstīs.

Diskusija tiek rīkota ciešā sadarbībā ar Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu.

Tev varētu patikt