LAMPA 2023: Būt gataviem krīzei! Kāda ir Tava loma civilās aizsardzības sistēmā?

Saglabāt
Dalīties

Notikums

10. jūnijs, 2023

Par raidījumu

Labi funkcionējoša civilās aizsardzības un katastrofu novēršanas sistēma ir tāda, kurā sekmīgi sadarbojas visa sabiedrība – no augstākās valsts vadības līdz katram iedzīvotājam. Nozīmīga loma ir valsts pārvaldei un pašvaldībām, kuru pienākums ir rūpēties par risku izvērtēšanu, katastrofu pārvaldīšanas pasākumu noteikšanu, valsts materiālo rezervju uzturēšanu, civilās aizsardzības plānu izstrādi un tajos paredzēto pasākumu īstenošanu, sadarbības starp dažādiem resoriem koordinēšanu un apmācību organizēšanu. Tomēr nozīmīga loma ir arī katram iedzīvotājam, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem. Valsts kontrole nesenajā revīzijā konstatēja, ka līdz labi funkcionējošai civilās aizsardzības sistēmai vēl tāls ceļš ejams. Rosinām diskusiju, lai vairotu izpratni sabiedrībā par katra lomu un atbildību tādas civilās aizsardzības sistēmas izveidē, uz kuru varam paļauties.

Tev varētu patikt