LAMPA 2022: Tiesneša sirdsapziņa, prāts un mugurkauls

Saglabāt
Dalīties

Konferences

2. jūlijs, 2022

Par raidījumu

Tiesa un tiesnesis starp valsts varām: kas jāmaina savstarpējā un publiskajā komunikācijā starp likumdevēja, izpildu un tiesu varām? Kāda ir tiesnešu pašpārvaldes institūciju loma tiesu varas neatkarības stiprināšanā un sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai veicināšanā?
Sabiedrības gaidas pēc taisnīgas tiesas: tiesneša profesionalitāte un atbildība, augsti ētikas standarti – vai Latvijā tos jau esam spējuši sasniegt? Objektivitāte, vienlīdzība un procesa atklātība: kā tiesai izdodas pārliecināt sabiedrību par savu neatkarību un lēmumu taisnīgumu?

Tev varētu patikt