LAMPA 2022: Starp liberastiem un diktatoriem

Saglabāt
Dalīties

Konferences

2. jūlijs, 2022

Par raidījumu

Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir vērsusi savu skatu uz Rietumiem (lai cik grūti definējamas būtu "Rietumu" robežas), pamatoti uzskatot sevi par piederīgu šai kultūrtelpai un uzlūkojot Rietumeiropas demokrātijas un intelektuālo domu kā paraugu, uz ko tiekties. Šī vēlme pierādīt sevi kā īstu Rietumu demokrātiju pēdējo gadu nokaitētajā informācijas telpā dažkārt, šķiet, atspēlējas situācijās, kad tiek nekritiski un pārsteidzīgi pārņemti intelektuālie diskursi vai diskusijas par problēmām no Rietumu un īpaši anglofonās kultūrtelpas, ignorējot Latvijas lokālo kontekstu vai domu strāvojuma vērtību.

Tev varētu patikt