LAMPA 2022: Sardzē par zemes dzīlēm - #NenorocNākotni !

Saglabāt
Dalīties

Konferences

2. jūlijs, 2022

Par raidījumu

Rakt, nepārstrādāt, apglabāt – vai tā varam turpināt? Rakt no jauna vai pārstrādāt veco? Norakt būvgružus zemē vai atbildīgi tos šķirot? Vai varam darīt citādāk jau tagad, lai nosargātu mūsu zemes dzīles?” – tāds ir jautājums!
Diskusija par derīgo izrakteņu ieguvi un problemātiku ar būvniecības atkritumu otrreizēju izmantošanu un nelikumīgu apglabāšanu.
Vai mums rūp mūsu zemes dzīles? Kā veicināt katra individuālo un līdz ar to kopējo sabiedrības izpratni un virzību uz atbildību un izaugsmi nākamo paaudžu labklājības un nākotnes vārdā?

Tev varētu patikt