LAMPA 2022: Iekļaujošs darba tirgus - kā cilvēkiem ar invaliditāti iespējams aizvien pilnīgāk iekļauties darba tirgū Latvijā un Ziemeļvalstīs

Saglabāt
Dalīties

Konferences

1. jūlijs, 2022

Par raidījumu

Līdzīgi kā daudzas Eiropas valstis, arī Latvija piedzīvo iedzīvotāju skaita sarukšanu. Vērā ņemams daudzums darbaspējas vecuma iedzīvotāju emigrē, kā rezultātā pie mums daudzās tautsaimniecības nozarēs trūkst darba roku.

Aizvien būtiskāk ir rast veidus, kā darba tirgū efektīvi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti. Tas darāms gan pieminētās demogrāfiskās tendences dēļ, gan arī, lai atsauktos uz ANO Darba kārtības 2030 aicinājumu nepamest nevienu iedzīvotāju iepakaļ, bez atbalsta. Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū ne vien sekmē ekonomikas izaugsmi, bet ir arī ceļš, kā īstenot ikviena cilvēka tiesības uz darbu.

Tev varētu patikt