Egils Baldzēns. Arodbiedrību loma darba attiecību konfilktos

Saglabāt
Dalīties

Raidījums

16. maijs, 2022

Par raidījumu

Starp darba ņēmēju un darba devēju tiek noslēgts darba līgums, saskaņā ar kuru puses apņemas izpildīt līgumā atrunātos pienākumus. Tomēr ir gadījumi, kad viena no pusēm nepilda līgumā noteiktās saistības. Tas ir brīdis, kad rodas nepieciešamība pēc arodbiedrības. Kas īsti ir arodbiedrība un kam tā ir izdevīga? Visu par arodbiedrības darbu sarunā ar DIENA PĒC autoru Kristapu Pētersonu skaidro Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs. Saruna notika ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Valsts kancelejas īstenota projekta ietvaros.