Cieņa un senioritāte

Saglabāt
Dalīties

Konferences

2022

Par raidījumu

Diskusija “Cieņa un senioritāte” Tiesībsarga ikgadējās konferenes ietvaros.

Moderatore – Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste. Piedalās:

  • Dr. iur. Sanita Osipova,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore;
  • Dr. paed.  Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore;
  • Dr. phil. Māra Kiope, Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta  vadošā pētniece;
  • Lilita Kalnāja, Latvijas Senioru kopienu apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece;
  • Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors;
  • Dr. habil. med. Anatolijs Danilāns, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras profesors;
  • Gunārs Laicāns, bijušais Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs.

Tev varētu patikt